KEYCHANGE


Keychange är en kollektiv kraftsamling av non profitorganisationer och showcasefestivaler i sex länder (UK, Tyskland, Sverige, Estland, Island och Spanien) för att under 2017-18 kraftfullt öka jämställdheten i musikbranschen. Keychange är inspirerat av de modiga kvinnliga föregångare som vågat trotsa manliga maktstrukturer och format sin egen karriär och konstnärliga uttryck.

Är du en kvinnlig artist och musikskapare?

Fram till den 20 augusti kommer du att kunna ansöka om att ingå i Keychange. Ansökan görs online hos PRS for Music Foundation och länk till ansökan kommer att publiceras här i slutet av juli. 5 svenska artister kommer att väljas ut och programmeras på någon av festivalerna i projektet (urvalet görs av festivalernas bokare). Projektet fokuserar på artister i utvecklingsfasen med hög konstnärlig kvalitet och viss internationell erfarenhet.

Du kommer också att åka på 1-2 internationella nätverksmöten där alla 60 deltagare i Keychange ses. Under hela projektet kommer du att få tillgång till kompetensutveckling, tutorials och creative labs kring frågor som musikproduktion, design, konsertutveckling, PR etc. Keychange står för resor, boende, traktamenten och visst gage för showcase.

De artister som kan komma i fråga för projektet skall matcha de deltagande festivalernas profil och du kommer också att få ange vilka festivaler du helst vill spela på och varför. Gå in på festivalernas webbsidor (länkar nedan) för ytterligare info.

Är du en kvinnlig innovatör i musikbranschen?

Projektet riktar sig även till kvinnliga nyckelpersoner i musikbranschen. Fram till den 20 augusti kommer du att kunna ansöka om att ingå i Keychange. Du kanske jobbar med agentur, management, bokning, PR, förlag eller musikproduktion. Du kanska är låtskrivare men inte artist, en festival- eller klubbarrangör. Du kanske finns i en innovativ organisation eller driver ett skivbolag. Du kommer att få åka på 2-3 nätverksmöten samt 1 Creative Lab under någon av festivalerna. Under projektet finns också stora möjligheter till att skapa nätverk, nya projekt och få stöd till utveckling av expertisen i projektet. Keychange står för resor, boende och traktamente.

Så här ansöker du!

Ansökan görs i två steg:
1. Registrera dig här:
2. Ansökan hittar du här:
Det finns en steg för steg guide hur du söker här: Du bör också läsa igenom mer detaljerat krav och riktlinjer för ansökan här: innan du gör din ansökan.

Har du frågor om projektet eller själva ansökan, eller om du vill föreslå deltagare till Keychange. Maila Ragnar Berthling på Musikcentrum Sweden (ragnar@musikcentrum.se)

Keychange har tre syften:


* att sätta ett kraftigt sökljus på kvinnliga artister med stor potential och originalitet och att de under projektet får maximal utväxling i sin musikkarriär och maximal exponering mot branschen.
* att skapa ett starkt internationellt nätverk av kvinnliga innovatörer i musikbranschen, framtida ledare och nyckelpersoner
* att varaktig flytta initiativ och maktpositioner och slå sönder utestängande ekonomiska och sociala strukturer.

Totalt kommer 30 artister och 30 nyckelpersoner från de sex länderna att ingå + 5 artister som mer renodlat finns i elektronmusikgenren som för möjligheta att söka till den kanadensiska festivalen MUTEK. Läs pressmeddelandet från PRS här:

Projektet äger rum hösten 2017 och hela 2018. Festivaler i projektet är Reeperbahn (TY) länk, Great Escape (UK) länk  Way out West (SE) länk, Iceland Airwaves (Isl) länk, Tallin Music Week (Est) länk & BIME (Spa) länk.
Projektet leds av festivalerna i respektive land förutom i UK där PRS for Music Foundation (som är initiativtagare och huvudsaklig projektledare) och Sverige och där Musikcentrum Sweden leder projektet och även techföretaget Auddly finns med som partner tillsammans med Export Music Sweden. Keychange kommer under projektets gång att söka samverkan med alla tänkbara parter och organisationer som verkar för jämställdhet inom musikbranschen. Merparten av projektet finansieras av stöd från Creative Europe samt en rad nationella fonder. Spotify och STEF är också medfinansiärer.