Kontakt

Musikcentrums Östs kansli
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
08 - 651 01 42
info @ musikcentrum.se
Plusgiro 218593-2

Ordförande
Amanda Björnerås
amanda (at) amandabjorneras.se

Verksamhetsledare
Ragnar Berthling
+46 (0)70 - 413 97 09
ragnar (at) musikcentrum.se

Info/medlemsservice
Monica Haraldson
+46 (0)70 - 413 97 08
monica (at) musikcentrum.se

Koordinator barn & unga
Mia Ternström
+46 (0)70 - 497 47 88
mia (at) musikcentrumost.se