« Alla artister
foto: JohanWestin

Jeanette Eriksson

Gränsöverskridande violinist och riksspelman
CoronaFolk/världsmusikFörskolaKlassisk/operaSkapande skolaÅk F-6
Med en fot stadigt i folkmusiken och en i den klassiska musikens värld är Jeanette Eriksson en säregen och gränsöverskridande violinist, oupphörligt på jakt efter nya vägar. Kombinationen av olika stilar ger ständigt upphov till nya musikaliska uppslag. 

Jeanette Eriksson turnérar i både Sverige och Europa, både som solomusiker och i konstellationer som Jean and the Mean machine (med Beata Söderberg), Duo Eriksson/Jacobsson (med Johannes Jacobsson), The Nordic Baroque Band (SE/DK) samt i flertalet barockorkestrar.
Visa merVisa mindre
Som solomusiker inom folkmusikfältet har Jeanette Eriksson med sitt dansanta och nyanserade spel lyft fram den skånska folkmusiken. 2007 släpptes skivan “Låtar på skånska” (Nordic Tradition Records) där Jeanette visar på den skånska folkmusikens olika ansikten. Det var genom sitt brinnande intresse för denna musik som hon 2002 erhöll titeln riksspelman. 

På det egna bolaget Jean and Jo Music and Arts har album med både Duo Eriksson/Jacobsson samt Jean and the Mean machine getts ut under 2014 och 2015. 

UNDER CORONA:
Snickar-Janne (se nedan) kan spelas för nedskalad publik, och barnen behöver inte sitta alltför nära henne eller nära varandra. Hon kan komma till klassrummet/samlingssalen och om det behövs ytterligare noggranna "skyddsåtgärder" så är hon flexibel.Ingen närkontakt behöver ske mellan Snickar-Janne och barnen. Föreställningen kan även spelas utomhus, men är dock väderberoende pga fiolen.

För barn: Snickar-Janne 1 - 9 år
Barnen möts av Snickar-Janne, som kommer bärandes på en stor låda med verktyg och annat som behövs i arbetet. Det visar sig att innehållet i verktygslådan är en fiol, och Snickar-Janne och barnen hjälps åt att förstå hur instrumentet fungerar. Rummet fylls av musik när Snickar-Janne drar stråken över strängarna. Snickar-Janne spelar olika sorters musik; klassisk, folk- och popmusik, och pratar med barnen om hur man kan känna sig när man hör musik. Musik som barnen känner igen varvas med musik som de får uppleva kanske för första gången. Alla känslor är tillåtna under tiden Snickar-Janne spelar loss på sin fiol. Föreställningen är skriven av Jeanette som även själv framträder med den. 

Föreställningen varar i sin nuvarande form ca 30 min och det finns möjlighet, om man vill, att ha en "del 2" där barnen får skapa till Snickar-Jannes musik.

Mer info i pdf här intill.