Grund för medlemsskap är en hög scenisk och konstnärlig kvalitet. Musikcentrum Östs styrelse gör bedömningen efter inskickad ansökan

Musikcentrum Öst riktar sig enbart till yrkesverksamma musiker/artister. Kraven för medlemskap är att du är långsiktigt yrkesverksam på hel- eller deltid och uppfyller Arbetsförmedlingens Kultur Medias krav på professionalitet. Läs vilka de är här:

Om din ansökan, hemsida eller annan inskickad information inte tydligt visar att du uppfyller dessa kriterier behöver vi en dokumentation av din verksamhet. Listor över konserter, studiojobb, kompositions-beställningar eller annat som styrker verksamheten som musiker, artist eller musikskapare. Arbete som musiklärare/pedagog räknas inte in i detta.

Vad vi gör för våra medlemmar:

  • förmedlar arbete / bokar gig via vår hemsida och våra kontakter.
  • marknadsför våra medlemmar på mässor och har möten med arrangörer.
  • coachar våra medlemmar i enskilda samtal och genom att arrangera fortbildning.
  • skapar musikprojekt för våra medlemmar.
  • tillhandahåller ett rikstäckande nätverk genom alla medlemmar i organisationen
  • för fria musikers talan i den musikpolitiska världen genom att delta i och initiera politiska upprop och vara remissinstans då olika kulturpolitiska förslag läggs
  • klargör frilansande musikers arbetssituation för de som tar de kulturpolitiska besluten
Kontakta oss om du har frågor.

Läs mer om villkoren för ett medlemskap här


Välkommen in med din ansökan!Ansök