Bli medlem!

Vill du ha ett hem för dina idéer och din musik? Vill du ingå i ett nätverk där du långsiktigt kan utveckla din konstnärliga verksamhet och få stöttning för dina idéer och projekt? Musikcentrum Öst är ett kreativt kluster av band, musikgrupper och artister.  Alla genrer är välkomna att ansöka om medlemskap.

Vad vi gör för våra medlemmar:

  • förmedlar arbete / bokar gig via vår hemsida och våra kontakter.
  • marknadsför våra medlemmar på mässor och har möten med arrangörer.
  • coachar våra medlemmar i enskilda samtal och genom att arrangera fortbildning.
  • skapar musikprojekt för våra medlemmar.
  • Tillhandahåller ett rikstäckande nätverk genom alla medlemmar i organisationen
  • för fria musikers talan i den musikpolitiska världen genom att delta i och initiera politiska upprop och vara remissinstans då olika kulturpolitiska förslag läggs.
  • klargör frilansande musikers arbetssituation för de som tar de kulturpolitiska besluten.
Kontakta oss om du har frågor.

Läs mer om villkoren för ett medlemskap här


Välkommen in med din ansökan!Ansök