När inget blev som vanligt:

2020 var tänkt att bli vårt mest ambitiösa år och tillika ett femtioårsfirande. Ett sextiotal konserter inplanerade i och runt Stockholm i våra olika projekt som Musik till vardags, Efterhäng, Galauppvärmning och Fritt spelrum. Tre ytterligare minifestivaler under hösten 2020 på aliasTEATERN och mycket kreativa diskussioner med samarbetsparter både i hela Sverige och över hela världen. En storslagen återstart av svenska Keychange på Way Out West. Vårt jubileum skulle firas på det bästa sätt vi kunde komma på, med musik! Men när coronan brakade lös fick också vi tänka i nya banor och här kommer lite nedslag kring förändringar och nya satsningar. Vi är ändå glada och stolta över hur vi kunnat anpassa oss till den rådande situationen. Vi står upp för våra medlemmar och musiken!

Efterhäng:

Vårt projekt med barnkonserter mellan hämtning och läggning har verkligen blivit en succé men självklart ett projekt som påverkas av coronaepidemin. Med omtanke om både publiken och artisterna (en del av artisterna befinner sig i riskgrupp), har de föreställningar som skulle spelats under april flyttats fram. Inga är inställda men för att hålla dig uppdaterad om aktuellt program lägger vi ut de nya datumen och förställningstiderna på Efterhängs sida . Det kan dock ske förändringar på kort varsel så kolla där för senaste information.

Musik till vardags:

Musik till vardags — vårt samarbete med 13 bibliotek i stockholmsregionen för att nå ut med kvalitetsmusik till publikgrupper som på olika sätt befinner sig i utanförskap. Vi ställer inte heller här in några föreställningar utan vi räknar med att samtliga kommer att genomföras under hösten. Dessutom tittar vi på möjligheter att livestreama en del av konserterna i höst eftersom en del av målgruppen också är i riskgrupp och vi vill ge möjligheten till alla att ta del av dessa konserter som redan hunnit bli en succé. Vi vill också passa på att tacka Region Stockholm för förtroendet att göra projektet även 2021 eftersom vi just fått positivt besked om stöd. Uppdaterad information om förändringar i programmet finns på Musik till vardags sida: 

Fritt spelrum:

I samverkan med Konserthuset Stockholm, Västerås konserthus, FST, den brittiske musikern Lucy Rugman och FST har vi drivit projektet Fritt spelrum där professionella musker och tonsättare möter barn i särskolor, skapar ny musik och genomför en offentlig konsert. Det är ett av våra mest ambitiösa projekt men har tack vare flexibilitet hos skolorna kunnat genomföras fullt ut trots pandemin. Vi jobbar nu på att hitta finansiering till en större version av projektet som kommer att äga rum under 2020-2023. Läs mer om projektet här. Se en film från konserten i Konserthuset Stockholm i november 2019 här.

Coronaanpassade program

Uppfinningsrikedomen har varit stor hos våra medlemmar och på kort tid fick vi ihop ett stort antal akter som modifierade sina livekoncept för att kunna köra coronasäkert. Nu finns dessa sökbara under fliken "Corona" på sidan "alla artister". Så låt musiken fortsätta att klinga och upplev den integrerad med omgivningens ljud. Vi ser idag hur mycket detta betyder för både barn i skolor och förskolor men framförallt de äldre och sjuka som tillhör krisgrupper. Vi uppmanar Stockholm att följa Göteborgs exempel och satsa på mobila scener så att vi kan nå ut till fler.

Digital utbudsdag:

Vi hade planer på en sen, vårlig utbudsdag med akustiska akter för alla musikarrangörer i östra Sverige. Detta som en uppföljning av det lyckade showcase vi gjorde tillsammans med MTA och Headstomp på Fylkingen i höstas. Nu fick vi istället flytta ut kontaktytorna på nätet och gjorde en digital utbudsdag med ett urval som är skräddarsytt för att passa arrangörer som vill promota genrebred, spetsig och angelägen musikkultur i ett intimt sammanhang. Vi har fått enormt fin respons och tror att detta är en väg framåt tills vi kan mötas i verkligheten. Gå till den digitala utbudsdagen här:

Tid att skaffa ny kunskap, att vässa sina verktyg 

— webbinarier och mentorskap för medlemmar:

Vi har den senaste tiden prioriterat kompetensutveckling för medlemmar. Under april och maj genomförde vi 5 webbinarier kring sociala medier, karriärplanering, sociala medier, skapande skola och strategier kring att söka projektstöd. Liksom så många andra har vi lärt oss mycket kring hur man skapar webbinarier digitalt och ser en stor potential framöver. Vi diskuterar nu hur vi skall finansiera en bredare satsning där vi också kommer att implementera det nätverk av nyckelpersoner vi har i vårt regelrätta internationella nätverk och det globala projektet Keychange.