Onlinehöst:

Normalt sett hade vi jobbat på 4-5 mässor under hösten. WOMEX - som är ett nav vilket vårt arbete med folk- och världsmusik är helt beroende av - hade länge planer på att köra IRL i Budapest, men när situationen försämrades lade man hela mässan online. Det är dock glädjande att konstatera att många i det nätverk av tusentals människor som normalt deltar ändå valde att registrera sig för online-versionen. Det är självklart oerhört svårt att jobba med promotion, inte egentligen för att det är online utan för att frågetecknen kring när livescenen kan börja fungera igen är så stora. 

Vad som är intressant att konstatera är hur väl många mässor, speciellt i USA och Kanada, anpassat sig till situaitonen med smarta och genomarbetade tekniska lösningar. Vi har deltagit på MUTEK i Montréal, Arts Midwest/Western Arts Alliance i USA, och Reeperbahn Festival i Hamburg. För oss som jobbar internationellt kan onlinelösningar av framtida showcasemässor bli ett spännande komplement. 

Vårspaning:

Vi jobbar nu på planeringen av våren. Ett fokus vi alltid har haft har varit ISPA/APAP där man nu kommer att lägga ISPA som en helt digital mässa medan den "regionala" delen som 2021 är i Reykjavik planeras ske IRL. Vi hoppas oerhört mycket på att pandemin skall ha avstannat såpass att Jazzahead kan ske på plats i Bremen. I så fall en mycket viktig återstart för jazzlivet. Eftersom showcasen inte ägde rum 2020 kommer hela 2020 års urval att flyttas till 2021.

Keychange, det globala jämställdhetsprojektet där 12 länder i samverkan jobbar för en jämställd musikindustri, har haft stora utmaningar eftersom hela projektet bygger på att skapa ett nätverk av kontakter mellan kvinnliga och icke-binära artister och branschpersoner parallellt med musikpolitiska ativiteter. Ingen av festivalerna som ingår i Keychange har heller kunnat ske på ett normalt sätt under 2020 vilket gör att hela projektet har förlängts till 2021 och de deltagare som tagits ut till årets projekt flyttats till 2021, hela projektet är också förlängt till 2024. Vi har dock jobbat intensivt med kommunikation och kompetensutveckling online. Läs mer om Keychange på vår nya hemsida eller på instagram eller Facebook. För dig som vill söka till Keychange 2022 kommer en ny utlysning att ske sommaren 2021.