Musikcentrum Östs förslag inför framtidens regionala musikpolitik

Inför den utredning som Eric Sjöström gjorde kring framtidens kulturstöd inom Stockholms Läns Landsting skrev MCÖ en visionär spaning och konkreta idéer utifrån ett antal av Erics frågeställningar.
Vi menar att dessa förslag har en generell bäring på den regionala kultur- och musikpolitiken och delar den därför här.