Förstudie till Musikens hus färdig!

Musikcentrum Öst har under drygt ett år deltagit i arbetet med att utreda förutsättningarna för ett Musikens hus i Stockholm. Nu är rapporten som finansierats av Tillväxtverket klar.
Förstudien om ett Musikens Hus i Stockholm är ett samarbete mellan SYMF (Sveriges yrkesmusikers förbund), Musikerförbundet, MusikCentrum Öst och Arteprenör och har finansierats av Tillväxtverket. Gemensamt för organisationerna som samarbetar kring förstudien är att de jobbar för att stärka musikbranschen. Bakgrunden till att dessa organisationer gör denna satsning är att det i Stockholm saknas:
En Mötesplats 

– Stockholm är en av världens mest musikertäta städer. I Stockholmsregionen saknas dock en fysisk mötesplats för dem som arbetar professionellt med musik. Många av dessa tillhör de främsta på den internationella musikscenen.

Resurscentrum 

– Repetitionslokaler, kontor, inkubatorsverksamhet, ett musikaliskt företagarcentrum och möjlighet att få tillgång till kontorslokaler är viktigt. Detta är viktiga karriärstärkande verktyg som en musiker behöver.

Arena 

– Att Stockholm är en musikalisk smältdegel märks idag i liten utsträckning på livescenerna. Musiker bor, repeterar och utvecklar projekt i Stockholm, men framträder främst i andra delar av Sverige eller utomlands. Musikens Hus är en motkraft till detta. Musikens Hus blir den naturliga knutpunkten för de som söker en samarbetspart. Läs hela rapporten som pdf.