Lönnebergakvartettens Musikresidens hos Scenkonst Sörmland

Under 2017 presenterar Scenkonst Sörmland sitt första musikresidens. Det är Lönnebergakvartetten som under året kommer att verka i samtliga delar av Scenkonst Sörmlands musikverksamhet; för skolutbudet, på lunchkonsert, Musik på Sörmländska Slott och Herresäten, Musik i Vården samt på Musik Direkt. 
Lönnebergakvartetten är Scenkonst Sörmlands första musikresidens. Det är en erfaren och härlig kvartett, som även kallas för den sjungande stråkkvartetten. Musikerna är klassiskt skolade men söker hela tiden nya musikaliska vägar.

Lönnebergakvartetten har ett starkt fokus på scenkonst för barn- och ungdom. Under residensåret hos Scenkonst Sörmland 2017 sjösätter kvartetten sin helt nya skolproduktion; Den Du Är. Arbetsformen bottnar i dialoger och delaktighet och vill visa på olika synssätt och människans kamp som unik i ett kollektiv.

Lönnebergakvartetten kommer under residensperioden även att spela för en vuxenpublik och använder då namnet Alla Tiders Stråkkvartett. 

Musik på Sörmländska slott & herresäten - Lönnebergakvartetten ingår i detta års nya inslag i serien Familjekonserter. Syftet är, att erbjuda barn högkvalitativa upplevelser i unika kulturhistoriska miljöer.

Skolutbudet - under residenstiden 2017 kommer Lönnebergakvartetten arbeta fram Den Du Är – varning för annorlunda! för åldersgruppen 10-12 år. Produktionen bygger på workshops på skolor liksom kvartettens mångåriga erfarenheter av skola och barn. Totalt 4-8 veckors turné i de sörmländska skolorna.

Lunchkonsert - ensemblen Alla Tiders Stråkkvartett - denna offentliga konsert erbjuder musik och musicerande av hög kvalitet, i både innehåll, uttryck och form. Konserten framförs den 26 april 2017 på Scenkonst Sörmland i Eskilstuna.

Musik Direkt – en del av Imagine - Music Camp är ett nytt inslag i förberedelsearbetet för de unga tävlande i Musik Direkt. Kvartetten (tillsammans med musiker från andra genrer och ljud-/ljustekniker) kommer då att dela med sig av sina erfarenheter och kunskap.

Musik i vården – ensemblen Alla Tiders Stråkkvartett - där även två av Scenkonst Sörmlands musiker deltar i ett program som skall turnera i Musik i vården. Syftet är att ge de boende inom äldreomsorgen meningsfulla musikaliska möten.

För mer information kontakta:
Ismo Railisson
Scenkonstproducent, musik
Telefon: 0764-95 22 66, 016-105573
E-post: ismo.railisson@dll.se