Musikcentrum Öst söker regional koordinator för barnmusik. Projektanställning 50 %.

Tidsbegränsad projektanställning 50%. 2017-04-01 (el enligt ök) till 2017-12-31. Tjänsten kan komma att förlängas med ett år i taget men är avhängig kommande verksamhetsstöd från Landstinget och storleken på detta. Tjänsten är placerad på på Musikcentrum Östs kontor i STIM-huset, Hornsgatan 103 i Stockholm. 
Om Musikcentrum Öst:
Musikcentrum Öst verkar för frilansmusikernas villkor och har som främsta uppgift att skapa arbetstillfällen och på andra sätt stötta sina medlemmar som består av professionella musikgrupper och soloartister inom en rad musikgenrer. Musik för barn och unga är ett av organisationens prioriterade områden.

Om tjänsten:
Tjänsten är en kvalificerad projektledar- /säljtjänst där hen skall utveckla sitt område i samarbete med MCÖ:s övriga anställda:
— Lägga ut och samordna barnkonserter för skola, förskola, offentliga, idéburna & kommersiella arrangörer.
— Söka befintliga stöd/subventioner av t ex Länsmusik, Kulan, kultursekreterare med egen budget, stadsdelsnämnder men även nationella medel.
— Initiera och utveckla musikprojekt i samverkan med musiker och arrangörer i hela länet. 
— Söka upp och upprätthålla regelbunden kontakt med nyckelpersoner i samtliga 26 kommuner och kartlägga musikbehovet.
— På sikt vara en resurs för professionella musiker som sällan eller aldrig spelar för barn- och ungdom och stimulera nya program för målgruppen.

Personliga egenskaper:
Tjänsten kräver en hög grad av självständighet och initiativförmåga. En stor del av arbetstiden sker utanför kontoret och sökanden måste vara villig att resa i Stockholmsregionen för att besöka kunder, samarbetsparter och nyckelpersoner. Det är därför viktigt att sökande har hög:  

• Förmåga att jobba självständigt och ta egna initiativ. 
• Prioriterings- och planeringsförmåga. 
• Samarbetsförmåga. 
• Hög social kompetens • Lyhördhet för arrangörer och beställares behov. Kunskap, erfarenhet och kompetens: 
• Erfarenhet av att skapa korta och längre samarbeten på barnområdet. 
• Dokumenterad erfarenhet av att utveckla verksamheter, nätverk och kontaktytor inom kulturvärlden. 
• God kännedom om Stockholms län både vad gäller geografi och kultur-, skol- & förskolevärld. 
• Vana vid att skapa och upprätthålla långsiktiga kundrelationer. 
• God datakunskap och god kännedom om excel, word, dropbox, photoshop etc, och att löpande arbeta med sociala medier. 
• God kännedom om musiklivet och musik för barn i synnerhet. Meriterande är praktisk erfarenhet av att jobba med musikarrangemang men du behöver inte vara praktiserande musiker. 
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. 

Vi vet att många perspektiv breddar verksamheten och kommer att ta tillvara detta i rekryteringsprocessen.

För mer information om tjänsten: Ragnar Berthling, verksamhetsledare Musikcentrum Öst, 070 413 97 09, ragnar@musikcentrum.se  

Hemsida: www.musikcentrumost.se 

Maila in ansökan till ragnar@musikcentrum.se senast den 27 februari 2017. Ansökan skall innehålla cv, minst 2 referenser och personligt brev.