Keychange — ett EU-projekt för jämställdhet.

Musikcentrum SWEDEN är svensk part i Keychange som med stöd av Musikverket, Kulturbryggan och EU kommer att verka för ökad jämställdhet på musikfestivaler.
Projektet syftar till att diametralt förändra förutsättningarna för kvinnliga artister i Europa. ”A Keychange”, ett tonartsbyte i musikbranschen! Sex länder tillsammans med organisationer, företag och de viktigaste showcasefestivalerna har gått samman in ett EU-finansierat nätverksprojekt för att öka synligheten för kvinnliga artister på väg upp i karriären och stödja bygget av ett starkt internationellt nätverk av kvinnliga nyckelpersoner i musikbranschen.