Musikcentrum Riks remissvar på Konstnär — oavsett villkor

Musikcentrum RIks är remissinstans för utredningen Konstnär oavsett villkor.
Läs Musikcentrum Riks svar i bifogade pdf