Nyhetsmail 6 December 2018

Årets sista nyhetsmal präglas av kulturpolitik på lokal, regional och nationell nivå. Vi får några nedslag i Musikcentrum Östs verksamhet både i Sverige och utomlands, bl a en rapport från premiären av Jazz Alloy på jazzklubben Vortex i London. Läs hela nyhetsmailet här: