Nyhetsmail 4 September 2018

Utredningen "Konstnär — oavsett villkor" – och Musikcentrum Riks remissvar på densamma, kan ni läsa om i detta nyhetsmail. Vi bjuder även på en Spotlight med ett av våra mest innovativa band Nils Berg Cinemascope, spännande turnéer, releaser, Mansfantasier med Gretli & Heidi, Keychangefestivaler – och ännu mer. Läs hela nyhetsmailet här: