buller # 3 - Nyhetsmail från Musikcentrum Öst

I buller # 3 reflekterar Ragnar Berthling bl a över bristen på framförhållning i statligt stöd till musikexport, men gläds över ett gott nordiskt samarbete. Vi berättar hur det gick på det första Nordic Folk, om vårt spännande musikersamarbete på Jazz Alloy i London, och sätter månadens ljus på management - vad innebär det egentligen? Sist - men allra viktigast! - berättar vi det senaste om vad våra mångsidiga och spännande artister har haft för sig sedan sist, och tipsar om konserter du inte bör missa.  Läs mer om allt detta i vårt nyhetsmail här: