EU stöttar jämställdhetsprojektet Keychange med 15 miljoner kronor under 4 år. Musikcentrum Öst/Sweden delar projektledarskapet med Storbritannien och Tyskland.

Keychange startade 2017 och verkar för att nå en mer jämställd musikindustri i alla led. Målsättningen är att ge mätbara resultat. Basen i Keychange är artistutveckling och karriärutveckling för kvinnor och transpersoner verksamma i musikindustrin samt utveckling av ett starkt internationellt nätverk i musikbranschen. Totalt deltog 60 artister och nyckelpersoner den första versionen av Keychange 2017-2018 där delgarna möttes, nätverkade och framträdde på 7 internationella musikfestivaler. Svenska artister var VAZ, Paly Honey, Gnucci och *TMRW. Keychange utvecklades även till att bli en global rörelse med musikpolitisk inverkan och en konkret effekt på ökad jämställdhet i branschen. 
I Keychange 2.0 (2019-2022) öppnas nu möjligheten för fler artister och branschpersoner i 12 länder att ansöka till projektet. Totalt kommer fler än 210 kvinnliga artister och nyckelpersoner i musikvärlden att delta under de fyra år som projektet pågår. Artisterna kommer genomföra showcase inför branschen på festivalerna och samtliga deltagare kommer mötas i ett ambitiöst program av nätverksmöten, creative labs, workshops, inspirationträffar, seminarier, deltagande i paneler, match-makes och individuell kompetensutveckling. Keychange 2.0 presenteras för den internationella musikbranschen under Reeperbahn Festival 18-21 september och programmet inleds med ett event för samtliga deltagare i Stockholm i februari 2020. Läs den svenska och internationella pressreleasen