buller # 4 - Nyhetsmail från Musikcentrum Öst

Klubbdöden i Stockholm ur ett internationellt perspektiv och Keychange 2.0 som har initierat en utvidgad avsiktsförklaring och omtalas i The Guardian. Internationellt turnerande MCÖ-medlemmar samt en hel drös nya medlemmar på vår sida. Våra två nyaste projekt som äntligen ska sjösättas.