MCÖ kritiserar Stockholms stads förslag till "Krisfond"

Den 21 april behandlar Stockholms stad ett förslag till ny krisfond. Inga medel tillförs dock utan fonden tillkommer genom att samtliga återstående kulturstöd för 2020 dras in.
Det är ett slag mot det fria kulturlivet och Musikcentrum Öst lämnade den 8 april in ett uttalande från styrelse och verksamhetsledare som stöder både en satsning på den helt avgörande infrastrukturen och de innehållsskapare som är en förutsättning för scenernas fortlevnad. Musikcentrum Öst förespråkar ett holistiskt synsätt och menar att det är dags för Stockholm att liksom andra kulturstäder investera för att rädda den kulturella framtiden. Läs mer i bifogade uttalande: