Uppföljande enkät covid-19, juni-augusti

Enkäten är öppen för ALLA fritt verksamma/frilansande yrkesmusiker i Sverige och ju fler som besvarar den, desto tyngre blir dess talan. Hjälp oss sprida den brett, och om du är musiker - glöm inte fylla i den. Skicka in senast 17 maj!
Sveriges frilansande musiker har drabbats oerhört hårt av covid-19-pandemin i form av en närmast utraderad arbetsmarknad. För att kunna påverka att krispaket och stöd anpassas efter den verkliga situationen är det avgörande att sätta siffror på effekterna och kommunicera dem till beslutsfattare och media. Vår förra enkät blev basen för många insatser och fick stor medial uppmärksamhet. Läs mer i enkäten, och framförallt - fyll i den och skicka in den senast 17 maj! Du hittar enkäten här: