buller # 8 - Nyhetsmail från Musikcentrum Öst

Ofrånkomligen handlar detta nummer av buller till stor del om corona - fast ur lite olika perspektiv. Hur kan en blödande musikbransch stöttas? Vilka insatser efterlyser vi och hur har MCÖ och våra medlemmar anpassat oss efter den nya situationen? Vad kan vi bära med oss framöver? Musiken finns - och de allra flesta av våra medlemmar är redo att komma ut och spela - under anpassade former för allas säkerhet. Låt inte musiken tystna.