Musikcentrum om hotet mot musikbranschen

Musikcentrum Riks som samlar musikcentrumen i Öst, Väst och Syd har gjort ett gemensamt uttalade om pandemins effekter och möjliga vägar framåt. Vi genomför i samband med det en tredje enkät för att kartlägga effekterna för hela 2010.
Läs pressmeddelandet här: