Var tredje musiker lämnar yrket!

Musikcentrum Riks (där Musikcentrum Öst, Väst och Syd samverkar nationellt och internatonellt) uppföljande Corona-enkät ger en mycket oroande årsprognos gällande landets professionella musiker och artister. Sammanlagt beräknas över 40 000 speltillfällen att ställas in och den sammanlagda förlorade intäkten uppskattas till mer än 171 miljoner kronor. Undersökningen visar att var tredje musiker är på väg att lämna yrket.
Musikcentrum Riks tredje enkät sedan pandemins utbrott – denna gång med syfte att ge en prognos för helåret 2020 – har besvarats av 964 musiker och artister. De som har svarat representerar en stor bredd inom fältet – allt från folkmusiker till hiphopartister, från saxofonister till popstjärnor. 

Undersökningen visar att musiker på många sätt är experter på och vana vid att hantera svåra tider – det finns en stor kreativitet när det gäller att anpassa verksamheten efter omständigheterna. Ändå talar siffrorna sitt tydliga språk: Coronapandemin riskerar att dränera och ödelägga en stor del av Musiksverige. Läs hela pressmeddelandet här: