Musikcentrum Öst lämnar kritiskt remissvar på Stockholms stads kulturstrategi

Musikcentrum Öst lämnade den 1 december in remissvar på Stockholm stads kulturstrategi. 
Vi är kritiska till att den varken adresserar långsiktiga frågor som kulturell polarisering och vikande livepublik eller den akuta kris där pandemin lett till ett kulturliv i fritt fall. Vi riktar även kritik om avsaknaden av transparens vid tillkomsten av strategin. Läs mer i bifogade remissvar.