buller # 13 - Nyhetsmail från Musikcentrum Öst

Tankar kring hur vi kan boosta musiklivet med en mer jämställd, inkluderande och klimatsmart återstart. Om kompetensutveckling inför återuppbyggnad och festivaler som är i full gång, om vår nya plattform Live Music From Sweden och nedslag i våra medlemmars aktiviteter.