Kontakt

Musikcentrum Östs kansli
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
08 - 651 01 42
info @ musikcentrum.se
Plusgiro 218593-2

Verksamhetsledare
Ragnar Berthling
+46 (0)70 - 413 97 09
ragnar (at) musikcentrum.se

Info/medlemsservice
Monica Haraldson
+46 (0)70 - 413 97 08
monica (at) musikcentrum.se

Koordinator barn & unga
Mia Ternström
+46 (0)70 - 497 47 88
mia (at) musikcentrumost.se

Styrelse 2022/2023
Lisa Hansson - ordförande
Emeli Jeremias - vice ordförande
Anna Lundqvist
Lisa Ullén
Kaj Magnusson
Per Störby
Göran Christensen
Suvi Richter - suppleant
Anna Christoffersson - suppleant

Josef Kallerdahl föreningsrevisor