Musikcentrum Öst uppvaktar Mogert

I början av maj lämnade Musikcentrum Öst över ett förslag i 6 punkter för förbättring av musikpolitiken i Stockholm
Förslaget vill visa på de outnyttjade möjligheter som finns i Stockholm och sträcker sig från musik för barn till internationella samverkansmöjligheter och innehållsdrivna sceners betydelse för publikutveckling. Även Musikerförbundets avdelning 10 ställer sig bakom detta. Läs förslaget i pdf:en nedan