Första siffrorna om hur coronakrisen drabbar frilansmusiker

Musiklivet är i kris och tusentals frilansande musiker och artister har på några veckor förlorat sina möjligheter att försörja sig. Det hot som vilar över hela musiklivet, festivaler, konserthus, klubbar, produktionsbolag är ytterst allvarligt men det är de frilansande musikerna som drabbats allra snabbast. 
När krisrapporterna om en närmast utraderad livemusik-vår för frilansande musiker nådde oss i mitten av mars tog musikcentrumen i Öst, Väst och Syd fram en kort enkät för att kartlägga de omedelbara skadeverkningarna inom musiklivet. Vi har riktat oss till alla frilansande yrkesverksamma musiker och gensvaret har varit stort. 1319 yrkesverksamma musiker (319 musikgrupper/soloartister) har beskrivit det aktuella läget.Läs mer i bifogade pressmeddelande.