Regeringen beviljar stöd till jämställdhetsprojektet Keychange

Regeringen har idag, 19 augusti, beviljat Musikcentrum Öst 150 000 kronor i bidrag till projektet Keychange. Bidraget ska användas för medfinansiering till projektet Keychange som arbetar för jämställdhet i musiklivet och drivs av Musikcentrum Öst tillsammans med Reeperbahn Festival i Hamburg och PRS Foundation i Storbritannien. Svensk festivalpartner är Way Our West.
– Att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet är en oerhört viktig fråga för mig som minister. Därför känns det roligt att kunna stödja arbetet för jämställdhet på det här sättet  säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.