buller # 12 - Nyhetsmail från Musikcentrum Öst

240 % ökad arbetslöshet och konstruktiva förslag. Vässade verktyg för musiklivets återuppbyggnad. Open Call för 2022 års Keychange – och massor av nytt om våra medlemmar!