Musikcentrum Öst lämnar remissvar på Stockholms stads strategi för livescener och nattklubbar.

Idag lämnade Musikcentrum Öst in sitt remissvar på Stockholms stads strategi för livescener och nattklubbar.
Vi menar att detta egentligen inte är en strategi utan en intern handlingsplan för att underlätta interna beslutsprocesser och skapa bättre relationer till liveindustrin. Vi anser därför att strategin bör omarbetas i dialog med musiklivet till en verklig strategi som speglar livescenernas och musiklivets  behov och ta med:
• Utövarperspektivet och hur en arbetsmarknad live kan återskapas och utvecklas.
• Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv (både vad gäller scener och publik)
• Ett klimatperspektiv för en grön och klimatsmart livescen.
• En strategi för att motverka pandemins långsiktiga effekter och stimulera en återväxt.

Läs hela remissvaret nedan: