Musikcentrum Öst (MCÖ) är en ideell förening för professionella musikutövare. Musikcentrums medlemmar och grupper täcker tillsammans en lång rad  genrer och uttrycksformer. Vår verksamhet står på tre ben:

1. Vi är en icke vinstdrivande artistagentur som förmedlar arbetstillfällen på artisternas egna villkor. Viktiga verktyg i detta är till exempel vår hemsida men MCÖ arrangerar eller samarrangerar även showcase och deltar i mässor i Sverige och utomlands för att synliggöra vårt utbud.

2. Vi coachar och kompetensutvecklar medlemmar för att stärka deras möjligheter på arbetsmarknaden. Detta sker både genom att arrangera kurser och seminarier och i individuell mentor- och karriärutvecklingsverksamhet.

3. Vi  arbetar musikpolitiskt och driver projekt som på olika sätt starker det fria musiklivet. 

Vi är en unik resurs för alla former av arrangörer och aktörer i behov av musik. Vi bygger primärt långsiktiga relationer och visar den yttersta omsorg att guida varje arrangör till det optimala valet av musikgrupp. Detta såväl om du är en internationell festival, jazzförening eller en förskola. Musik för barn- och unga är en av våra kärnverksamheter.

MCÖ verkar för ett jämställt samhälle både i ett publik- och musikerperspektiv. I alla de fall där vi själva kan styra innehållet — utbudsdagar, konsertserier, samlingsreleaser, urval för utlandspromotion etc — så strävar vi efter en jämn könsfördelning. Speciellt inom genrer med en traditionellt manlig dominans. I allt styrelsearbete och personalrekrytering beaktas också dessa frågor och genus vägs in i valberedningensnarbete med tillsättning av styrelse. Fördelningen totalt i styrelsen är 6 kvinnor och 3 män. Fast anställda på kansliet är 2 kvinnor och 1 man.

Under 2011 bildade Musikcentrum Öst ett riksförbund Musikcentrum Riks tillsammans med sin systerorganisation Musikcentrum Väst (MCV). Idag ingår även Musikcentrum Syd i riksföreningen. Internationellt verkar samtliga föreningar under varumärket Musikcentrum Sweden.

StadgarArbetsmiljöpolicyMiljöplanBarnrättspolicyÅrsmötesprotokoll